Contact

   ___                                   Contact address:

 

Prof. Romeo Teodor Cristina, PhD, DVM

 

USAMVB Timisoara,

Faculty of Veterinary Medicine Timisoara

Veterinary Pharmacology & Pharmacy Depts.

 

119, Calea Aradului, Timisoara, RO. 300645 

 

E-mail: rtcristina@yahoo.com

                                                                             Phone/Fax: +40 256 277140

Check google pagerank for veterinarypharmacon.com Rating for veterinarypharmacon.com